PHANTOM - Otázky a odpovede

02. 10. 2022

Často kladené otázky 


„Počul som o vosku PHANTOM...“ 

Dôležité: Nenazývajte to vosk! PHANTOM nie je v žiadnom prípade dočasným voskom. Ide o unikátnu bezvoskovú permanentnú bázu. Patentovali sme novú metódu, ako sa vyhnúť nestabilným funkčným skupinám chlórfluórovaných uhľovodíkov, a namiesto toho naša vlastná receptúra preniká cez celú hrúbku vašej sklznice a je natrvalo spojená pomocou polyetylénu, čím zvyšuje klzné vlastnosti vašich lyží či snowboardu. Preto sa neopotrebúva ako vosk. To eliminuje potrebu neustáleho a drahého nanášania vrstiev vosku, čo neprospieva vašej peňaženke a životnému prostrediu. 

Ako si PHANTOM nárokuje na svoju „trvalosť“ s jedinou aplikáciou, na celú životnosť lyží? 

Tradičný vosk - priľne k základnému povrchu, ale neprenikne do základného povrchu, pretože jeho molekuly sú veľké nato aby prenikli do sklznice. PHANTOM – v podstate sme miniaturizovali ,,klzký materiál,, .Molekuly PHANTOMu sú oproti tradičnému vosku dostatočne malé nato aby sa absorbovali do sklznice. Potom pomocou UV svetla vytvoríme reakciu s molekulami polyetylénovej bázy a vytvorí sa trvalá väzba medzi sklznicou a PHANTOMom v celej hrúbke sklznice. 

Ako si udržuje PHANTOM konzistentnú kĺzavosť pri extrémnych tepltotných výkyvoch? 

Jednoduchá odpoveď spočíva v stabilnej chemickej štruktúre PHANTOMU. Tradičný topický vosk je polymér s fázovou zmenou. To znamená, že sa topí pri vysokej teplote, tvrdne pri nižšej a mení tvrdosť a štruktúru počas teplotných zmien. PHANTOM je kryštalická štruktúra, ktorá sa pri teplotných zmenách nemení, čo umožňuje zachovať konzistentnú kĺzavosť. 

Dá sa sklznica lyží alebo snowboardu po aplikácii ešte navoskovať?

Áno – bez obáv. Ak súťažíte, stále môžete aplikovať špeciálne vosky špecifické pre teplotu sklznicu upravenú PHANTOMom. Pri vlastnom testovaní sme sa tiež dozvedeli, že vosk vydrží dlhšie na sklznici ošetrenej PHANTOMom ako na neošetrenej báze. Prečo? Pretože medzi parafínom a trvalo spojenými reťazami PHANTOM v polyetylénovej sklznici lyže existuje pozitívna molekulárna príťažlivosť. 

Treba lyže alebo snowboardy po aplikácii ešte doladiť? 

PHANTOM eliminuje potrebu voskovania, ale neodstraňuje potrebu starať sa o sklznice a hrany. 

Čo sa stane, ak sa vaše lyže alebo snowboard poškodí a vyžaduje opravu? 

Poškodenie vašej sklznice by malo byť vždy rýchlo a odborne opravené. Sklznicu upravenú PHANTOMom môžete opravi´t tak, ako by ste to bežne robili pri zvaroch a záplatách sklznice neupravenej PHANTOMom. V závislosti od veľkosti opravovaného úseku odporúčame aplikovať PHANTOM na opravovanú časť, aby sa zachovala konzistencia po celej ploche podkladu.

Môžem si PHANTOM aplikovať sám doma? 

Áno. PHANTOM je možné aplikovať samostatne s dobrým silným priamym vonkajším slnečným žiarením po dobu minimálne jednej hodiny.

Dá sa PHANTOM použiť aj pri iných športoch? 

V tejto chvíli nie. PHANTOM bol vyvinutý tak, aby fungoval špeciálne pre lyžovanie a snowboardovanie. Nepodporujeme PHANTOM pre žiadny iný šport. 

Ako sa PHANTOM správa so skialpovými pásmi na lyžiach prípadne na splitboarde?

PHANTOM je vynikajúce riešenie pre skialp a splitboarding. S PHANTOMom sa už nemusíte obávať, že vosk odstránia kože. Lepidlo aplikované v koži už nie je kontaminované voskom a vždy sa môžete spoľahnúť na kĺzanie v premenlivých snehových podmienkach počas celej sezóny. Jedna dôležitá pripomienka pre tých, ktorí skialpujú a splitbordujú. Uistite sa, že si lyže po aplikácií „nalyžujete“. 

Mení PHANTOM vzhľad sklzníc lyží alebo snowboardov? 

Nie. PHANTOM nemení vzhľad vašich sklzníc. 

Existuje požiadavka na skladovateľnosť alebo teplotu skladovania? 

Nie. PHANTOM nemá trvanlivosť ani požiadavky na skladovaciu teplotu. 

Čo je súčasťou balenia PHANTOMu a koľko z obsahu by som mal použiť? 

Jedno balenie PHANTOM obsahuje: dve vrecká PHANTOMu (každé balenie obsahuje približne 4 ml objemu tekutiny). Každý balík je potrebné použiť ako celok pre jednotlivú lyžu. Pri aplikácii na jeden snowboard použite oba balíčky naraz. Je dôležité použiť celý balík. Nepokúšajte sa aplikovať jeden balík PHANTOMu na viac ako jeden pár lyží alebo viac ako jeden snowboard. 

Je PHANTOM ovplyvnený sintrovanými vs extrudovanými základňami? 

Extrudovaná sklznica má oveľa menší intramolekulárny priestor na priľnutie PHANTOMu ako sintrovaná. 


Aplikácia (príprava, vytvrdzovanie a vzhľad)


Aký je najlepší spôsob prípravy sklzníc pre aplikáciu PHANTOMu? 

Sú 3 varianty. 1. Najlepší variant: Sklznice lyží prebrúsiť na brúsnom kameni/páse v špecializovanom obchode, čím sa zvýši absorcia PHANTOMu do sklznice na maximum. 2. Lepší variant: Na vyčistenie sklznice použiť čistiaci prostriedok, ktorý sa používa na odstránenie vosku, prípadne horúcu vodu a jar. 3. Dobrý variant: Nanesenie PHANTOMu priamo na navoskované lyže. Testami sa zistili, že PHANTOM preniká aj skrz vrstvu vosku nanesenom na lyžiach. 

Môže byť PHANTOM vytvrdnutý UV svetlom, pestovateľskými svetlami, opaľovacími svetlami alebo akýmkoľvek iným druhom umelého svetla? 

PHANTOM je formulovaný s veľmi špecifickou vlnovou dĺžkou UV svetla, ktoré iniciuje vytvrdzovaciu reakciu. Ak je k dispozícii, silné prirodzené slnečné žiarenie pri teplotách nad bodom mrazu môže dosiahnuť úplné vytvrdnutie. Okrem našich starostlivo skonštruovaných vytvrdzovacích staníc PHANTOM umiestnených u vybraných predajcov DPS iné formy umelého UV svetla nepreukázali, že fungujú s PHANTOMom v dostatočne kvalitnej miere.

Čo sa stane, ak sa počas procesu vonkajšieho UV vytvrdzovania náhle zmení počasie? 

PHANTOM správne vytvrdne za najmenej jednu hodinu silného, konzistentného a priameho slnečného žiarenia. Ak po začatí procesu vytvrdzovania, ubudne slnečného svetla, obnovte vytvrdzovanie pri najbližšej príležitosti. Uistite sa, že sklznice neboli vystavené vlhkosti. 

Záleží na vonkajšej teplote pri domácom vytvrdzovaní PHANTOMU na slnečnom žiarení? 

Aby aplikácia PHANTOMu fungovala správne, je potrebné, aby ste PHANTOM aplikovali pri vonkajšej teplote nad 0 °. 

Vytvrdne PHANTOM umiestnený v interiéri, pričom slnečné lúče prechádzajú cez okno? 

Kvôli možnej refrakcií UV svetla pri prechode cez okno, je potrebné na správne vytvrdnutie PHANTOMu priame vonkajšie svetlo. 

Pomôže predhrievanie sklznice procesu vytvrdzovania PHANTOMu? 

Nie. Najlepšie je aplikovať PHANTOM na sklznice pri izbovej teplote do 32°C. 

Ako zistím, že je PHANTOM vytvrdnutý? 

PHANTOM sa aplikuje ako kvapalina. Ak povrch zostane v tekutom stave, nie je vytvrdený. 

Je sklznica PHANTOM vizuálne identická s tradične voskovanou sklznicou? 

Vaše lyže alebo snowboard si po aplikácii PHANTOMu zachovajú lesklý čierny vzhľad. Po približne tridsiatich dňoch používania sa akýkoľvek základný materiál, či už PHANTOM alebo vosk, začne javiť ako „suchý“, pretože jazdenie na snehu si začne vyberať svoju daň. Je všal dôležité poznamenať, že aj keď budú vaše sklznice vyzerať menej lesklé, v žiadnom prípade to nereprezentuje zníženú kĺzavosť.

Predstavuje proces aplikácie PHANTOM nejaké zdravotné riziká? 

PHANTOM vo vytvrdnutom stave je inertný a netoxický. Odporúčame vám nosiť ochranné rukavice, aby ste sa vyhli kontaktu s pokožkou, kvôli prípadnému podráždeniu pokožky. To isté s nosením ochranných okuliarov. Vyhnite sa vniknutiu do očí, pretože by to mohlo spôsobiť vážne podráždenie očí. Ako pri väčšine iných kvapalín okrem vody, aj tu existuje možnosť horľavosti a počas aplikácie je potrebné dávať pozor, aby ste sa vyhli otvorenému ohňu.


Záruka a opravy 


Funguje P-tex pri opravách sklzníc, na ktorých bol aplikovaný PHANTOM?? 

Čo sa týka rýh a opráv sklzníc, výkon lepenia P-tex a postup opravy je rovnaký ako pri podklade bez PHANTOMU. 

Ak sú základne poškodené a opravené pomocou P-tex, ovplyvní to kĺzavosť PHANTOMu? 

Pri opravách je veľkosť opravovanej plochy v porovnaní so zvyškom základne pri väčšine opráv relatívne malá a nemali by ste zaznamenať zníženie celkového výkonu kĺzavosti. To však závisí od mnohých premenných. : veľkosť, umiestnenie, plocha príslušnej lyže/snowboardu, predchádzajúca kvalita základne. 

Ovplyvňuje PHANTOM záruku na iné lyže ako DPS?

Nie. PHANTOM nemá žiadne negatívne účinky na štrukturálnu integritu vašich lyží. 

Vzťahuje sa na PHANTOM dvojročná záruka DPS? 

Ak sa vyskytnú nejaké problémy s prijatým produktom (poškodený obal a pod.), dajte nám prosím ihneď vedieť. Náhrady poškodených zásielok je možné vymeniť do troch mesiacov od zakúpenia. Po aplikácii produktu si stojíme za našimi tvrdeniami a súvisiacimi očakávaniami. Ak máte pocit, že PHANTOM nefunguje podľa očakávania, okamžite kontaktujte naše oddelenie služieb zákazníkom. Naši technici s vami budú spolupracovať pri riešení vášho problému – ktorý podľa našich skúseností zvyčajne priamo súvisí s nesprávnou aplikáciou a/alebo vytvrdzovaním PHANTOMu. 

Môj PHANTOM prišiel s chýbajúcim alebo poškodeným komponentom. Čo mám robiť? 

Kontaktujte prosím naše oddelenie služieb zákazníkom do jedného mesiaca od dátumu nákupu.

© 2024 skiba.sk

eshop na mieru vytvorilo vibration.sk